با تیم مسافرتی سفر تو شیراز سفری امن و به یاد ماندنی را برای خود و عزیزانتان به یادگار بگذارید. .

غار کفتار

ازآثار (اجاره منزل مبله در نوروز)قرار گرفته شده در دامنه کوه های (اجاره باغ در نوروز)مسجد صاحب الزمان، غاری معروف به «غار کفتار» (اجاره منزل مبله در عید)می باشد.

 

 

این غار (اجاره منزل مبله در نوروز) که به آن «کُت کفتار» نیز گفته می شود، (اجاره باغ در نوروز)در دل کوه و در حد فاصل تخت(اجاره منزل مبله در عید) درگاه قلی بیگ و طاق علی قرار گرفته است (اجاره منزل مبله در نوروز).

در گذشته(اجاره باغ در نوروز) بر این اعتقاد بودند که در انتهای این غار آبی جریان داشته که (اجاره منزل مبله در عید)به زاینده رود در اصفهان می پیوسته (اجاره منزل مبله در نوروز) است.

طبق(اجاره باغ در نوروز) اظهارات کسانی که به این غار وارد شده اند، در(اجاره منزل مبله در عید) قسمت انتهایی، بوی رطوبت به مشام (اجاره منزل مبله در نوروز) می رسد.

اما هیچ (اجاره باغ در نوروز)گونه اثری از آب دیده نمی شود و بنا برگفته ی(اجاره منزل مبله در عید) بعضی ها، در قسمتی از غار آثاریاز معدن گچ سفید به چشم  (اجاره منزل مبله در نوروز)می خورد. 

درخارج(اجاره باغ در نوروز) از غار هم اصطبل مخروبه ای وجود داشته که آثار(اجاره منزل مبله در عید) آخوره های حیوانات در بعضی از قسمت های آن نیز باقی  (اجاره منزل مبله در نوروز)مانده است اما تاریخ بنای آن مشخص (اجاره باغ در نوروز)نمی باشد.


غار کفتار

شیراز مبله,مبله شیراز,منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله در شیراز,باغ مبله شیراز,باغ مبله در شیراز,اجاره باغ مبله در شیراز,آپارتمان مبله شیراز,آپارتمان مبله در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,هتل آپارتمان مبله شیراز,هتل آپارتمان مبله در شیراز,اجاره هتل آپارتمان مبله در شیراز,سوئیت مبله شیراز,سوئیت مبله در شیراز,اجاره سوئیت مبله در شیراز,سوییت مبله شیراز,سوییت مبله در شیراز,اجاره سوییت مبله در شیراز,منزل دربست شیراز,منزل دربست در شیراز,اجاره منزل دربست در شیراز,ویلا باغ مبله شیراز,ویلا باغ مبله در شیراز,اجاره ویلا باغ مبله در شیراز,هتل آپارتمان شیراز,هتل آپارتمان در شیراز,مبله شیراز,منزل مبله,آپارتمان مبله,سوئیت مبله,سوییت مبله,خانه مبله,باغ مبله,هتل آپارتمان,اجاره هتل شیراز,اجاره هتل در شیراز,اجاره هتل آپارتمان در شیراز,سفر به شیراز,سفر به شهر شیراز

پیگیری / جستجو