با تیم مسافرتی سفر تو شیراز سفری امن و به یاد ماندنی را برای خود و عزیزانتان به یادگار بگذارید. .

رودخانه قره آغاج

رودخانه قره آغاج یکی (منزل مبله در شیراز) از رودخانه‌های استان (سوییت مبله در شیراز) فارس میباشد

رودخانه قره آغاج یکی (منزل مبله در شیراز) از رودخانه‌های استان (سوییت مبله در شیراز) فارس میباشد که (آپارتمان مبله در شیراز) با طول ۷۰۰ کیلومتر از (ارتفاعات بن رود) دامنه کوه تاسک (آپارتمان مبله در شیراز) از روستای زنگنه (سوییت مبله در شیراز) بن رود (حدود ۳۰ کیلومتری شمال شرقی شهرستان کازرون) در دهستان (منزل مبله در شیراز) دشت ارژن سرچشمه می‌گیرد و پس (آپارتمان مبله در شیراز) از عبور از میان دره‌ای (منزل مبله در شیراز) در ناحیه ی شمال غربی (سوییت مبله در شیراز) شیراز، از کنار روستای چهل (آپارتمان مبله در شیراز) چشمه می‌گذرد.همچنین (سوییت مبله در شیراز) در ادامه مسیر خود (آپارتمان مبله در شیراز) پس از گذر از کنار (سوییت مبله در شیراز) شهر خان زنیان وارد (سوییت مبله در شیراز) دهستان کوهمره (منزل مبله در شیراز) سرخی می‌شود و سپس (منزل مبله در شیراز) از بخش ارژن (آپارتمان مبله در شیراز) شیراز خارج و (سوییت مبله در شیراز) وارد شهرستان کوار می‌شود. این رودخانه در (آپارتمان مبله در شیراز) مسیر خود به همراه چند (منزل مبله در شیراز) رود و چشمه، پس از عبور از زمین (سوییت مبله در شیراز) های زراعی خفر، کوار، جهرم، قیر و کارزین از طریق استان (سوییت مبله در شیراز) بوشهر وارد خلیج (آپارتمان مبله در شیراز) فارس (آپارتمان مبله در شیراز) می‌شود. آب این (سوییت مبله در شیراز) رودخانه دایمی (منزل مبله در شیراز) است و عرض آن در نواحی (سوییت مبله در شیراز) کوهستانی ۲۰ متر و در جلگه به ۴۰۰ متر می‌رسد. این رودخانه (آپارتمان مبله در شیراز) نقش مهمی در محیط (منزل مبله در شیراز) زیست استان فارس را ایفا می‌کند و در (آپارتمان مبله در شیراز) صدها کیلومتر پیمایش خود، به (سوییت مبله در شیراز) مصرف کشاورزی (منزل مبله در شیراز) و شرب می‌رسد. احداث (سوییت مبله در شیراز) سد سلمان فارسی در (منزل مبله در شیراز) شهرستان (آپارتمان مبله در شیراز) قیر و کارزین (سوییت مبله در شیراز) و مطالعات (آپارتمان مبله در شیراز) جهت احداث سد کوار (سوییت مبله در شیراز) بر روی این رودخانه نشانه (منزل مبله در شیراز) اهمیت (سوییت مبله در شیراز) این رودخانه در (منزل مبله در شیراز) استان فارس (آپارتمان مبله در شیراز) می‌باشد.


رودخانه قره آغاج

شیراز مبله,مبله شیراز,منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله در شیراز,باغ مبله شیراز,باغ مبله در شیراز,اجاره باغ مبله در شیراز,آپارتمان مبله شیراز,آپارتمان مبله در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,هتل آپارتمان مبله شیراز,هتل آپارتمان مبله در شیراز,اجاره هتل آپارتمان مبله در شیراز,سوئیت مبله شیراز,سوئیت مبله در شیراز,اجاره سوئیت مبله در شیراز,سوییت مبله شیراز,سوییت مبله در شیراز,اجاره سوییت مبله در شیراز,منزل دربست شیراز,منزل دربست در شیراز,اجاره منزل دربست در شیراز,ویلا باغ مبله شیراز,ویلا باغ مبله در شیراز,اجاره ویلا باغ مبله در شیراز,هتل آپارتمان شیراز,هتل آپارتمان در شیراز,مبله شیراز,منزل مبله,آپارتمان مبله,سوئیت مبله,سوییت مبله,خانه مبله,باغ مبله,هتل آپارتمان,اجاره هتل شیراز,اجاره هتل در شیراز,اجاره هتل آپارتمان در شیراز,سفر به شیراز,سفر به شهر شیراز

پیگیری / جستجو