با تیم مسافرتی سفر تو شیراز سفری امن و به یاد ماندنی را برای خود و عزیزانتان به یادگار بگذارید. .

آرامگاه خواجوی کرمانی

آرامگاه خواجو(اجاره منزل دربست درشیراز) در شمال شهر شیراز، در(اجاره هتل آپارتمان مبله درشیراز) دامنه کوه صبوی و در ابتدای جاده(منزل مبله در شیراز) شیراز به اصفهان، در تنگ (اجاره منزل دربست درشیراز) الله اکبر واقع شده است.

آرامگاه خواجو(اجاره منزل دربست درشیراز) در شمال شهر شیراز، در(اجاره هتل آپارتمان مبله درشیراز) دامنه کوه صبوی و در ابتدای جاده(منزل مبله در شیراز) شیراز به اصفهان، در تنگ (اجاره منزل دربست درشیراز) الله اکبر واقع شده است. قبر وی مشرف بر دروازه قرآن است. (اجاره هتل آپارتمان مبله درشیراز)  آب چشمه مشهور به رکناباد(منزل مبله در شیراز) نیز از کنار مقبره خواجو عبور(اجاره منزل دربست درشیراز)  می کند. این آرامگاه در سال (منزل مبله در شیراز)1315 شمسی با اعتبارات (اجاره هتل آپارتمان مبله درشیراز) اداره فرهنگ فارس بنا شده است. محل آرامگاه در(منزل مبله در شیراز) محوطه ای بدون سقف قرار گرفته است. (اجاره منزل دربست درشیراز)  در وسط صفه آن سنگ (اجاره هتل آپارتمان مبله درشیراز) قبری است که بالای آن محدب و دارای برآمدگی می باشد. (منزل مبله در شیراز) روی این سنگ کتیبه ای که بیانگر(اجاره منزل دربست درشیراز)  قبر خواجو باشد جود ندارد. فقط بالای (اجاره هتل آپارتمان مبله درشیراز) سنگ عبارت : کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام با خط ثلث نوشته شده (منزل مبله در شیراز)است .

همچنین در(اجاره منزل دربست درشیراز)  بالا و پایین قبر دو ستون سنگی(اجاره هتل آپارتمان مبله درشیراز)  کوتاه واقع است که مطابق رسم (منزل مبله در شیراز)آن زمان در بالا و پایین قبور عرفا (اجاره منزل دربست درشیراز) و شعرا وجود داشته است(اجاره هتل آپارتمان مبله درشیراز). کمی بالاتر از مقبره خواجو 3 غار دیده می شود(منزل مبله در شیراز). یکی از آنها غاری می باشد (اجاره منزل دربست درشیراز) که محل عبادت و ریاضت (منزل مبله در شیراز)زهاد و مشایخ بوده است (اجاره هتل آپارتمان مبله درشیراز) و خواجو نیز مدتی (منزل مبله در شیراز)مشغول عبادت در آن جا مشغول بوده است .

غار دیگری(اجاره منزل دربست درشیراز)  که در دهانه آن طاقی ضربی (اجاره هتل آپارتمان مبله درشیراز) از نوع طاق کجاوه ای از سنگ و آجر(منزل مبله در شیراز) زده شده محل قبر خواجه عمادالدین(اجاره منزل دربست درشیراز)  محمود، وزیر معروف (اجاره هتل آپارتمان مبله درشیراز) شاه شیخ ابواسحاق اینجو (منزل مبله در شیراز)می باشد. در کنار این غار نقش برجسته ای(اجاره منزل دربست درشیراز)  از جنگ رستم و شیر به چشم می خورد که(اجاره هتل آپارتمان مبله درشیراز)  به دستور حسینعلی میرزا فرمانرومای (منزل مبله در شیراز)فارس در سال 1218 ه.ق (اجاره منزل دربست درشیراز) بنا شده است. در کنار(اجاره هتل آپارتمان مبله درشیراز)  آن نقش برجسته ناتمامی از فتحعلی (منزل مبله در شیراز)شاه قاجار و دو تن از پسرانش دیده (اجاره منزل دربست درشیراز) می شود. در دو طرف این(اجاره هتل آپارتمان مبله درشیراز)  نقش برجسته دو نیم ستون به سبک (منزل مبله در شیراز)ستون های دوره زندیه در درون کوه (اجاره منزل دربست درشیراز) کار شده است .در(اجاره هتل آپارتمان مبله درشیراز)  سال 1370 کنگره بزرگداشت خواجو در کرمان به همت دانشکده ادبیات دانشگاه(اجاره منزل دربست درشیراز)  کرمان، برپا(اجاره هتل آپارتمان مبله درشیراز)  شد و مراسم اختتامیه این کنگره(منزل مبله در شیراز) در شیراز انجام شد. با این انگیزه به همت شهرداری شیراز (اجاره منزل دربست درشیراز) و استانداری فارس(منزل مبله در شیراز)، آرامگاه خواجو (اجاره هتل آپارتمان مبله درشیراز) مرمت و بازسازی شده که شامل بازسازی کف و بدنه و ایجاد (اجاره منزل دربست درشیراز) یک سری دیواره های عمودی با مصالح(اجاره هتل آپارتمان مبله درشیراز)  سنگ می باشد. مجسمه ای از سر و(منزل مبله در شیراز) صورت خواجه نیز از سنگ(اجاره منزل دربست درشیراز)  تراشیده شده، در(اجاره هتل آپارتمان مبله درشیراز)  این مکان قرار گرفته(منزل مبله در شیراز) شده است .


آرامگاه خواجوی کرمانی

شیراز مبله,مبله شیراز,منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله در شیراز,باغ مبله شیراز,باغ مبله در شیراز,اجاره باغ مبله در شیراز,آپارتمان مبله شیراز,آپارتمان مبله در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,هتل آپارتمان مبله شیراز,هتل آپارتمان مبله در شیراز,اجاره هتل آپارتمان مبله در شیراز,سوئیت مبله شیراز,سوئیت مبله در شیراز,اجاره سوئیت مبله در شیراز,سوییت مبله شیراز,سوییت مبله در شیراز,اجاره سوییت مبله در شیراز,منزل دربست شیراز,منزل دربست در شیراز,اجاره منزل دربست در شیراز,ویلا باغ مبله شیراز,ویلا باغ مبله در شیراز,اجاره ویلا باغ مبله در شیراز,هتل آپارتمان شیراز,هتل آپارتمان در شیراز,مبله شیراز,منزل مبله,آپارتمان مبله,سوئیت مبله,سوییت مبله,خانه مبله,باغ مبله,هتل آپارتمان,اجاره هتل شیراز,اجاره هتل در شیراز,اجاره هتل آپارتمان در شیراز,سفر به شیراز,سفر به شهر شیراز

پیگیری / جستجو