با تیم مسافرتی سفر تو شیراز سفری امن و به یاد ماندنی را برای خود و عزیزانتان به یادگار بگذارید. .

غار شاپور

بیشاپور مهمترین(خانه مبله) پایتخت ساسانیان بوده است و غار شاپور (منزل مبله در شیراز)در این شهر...

بیشاپور مهمترین(خانه مبله) پایتخت ساسانیان بوده است و غار شاپور (منزل مبله در شیراز)در این شهر، در ارتفاع حدود 800 متری از(اجاره ویلا باغ مبله در شیراز)  سطح زمین واقع شده است. غاری که(خانه مبله) دهانه آن حدود 30 متر می باشد و در ورودی آن یکی از عجیب ترین و بزگ ترین  مجسمه های ایران(خانه مبله) قرار گرفته است. مجسمه شاپور(منزل مبله در شیراز) از یک ستون چکیده غول‌پیکر که(اجاره ویلا باغ مبله در شیراز)  در این غار وجود داشته تراشیده شده است و با گذشت 1700سال(خانه مبله) هم‌چنان پابرجا می باشد هر چند با دو(منزل مبله در شیراز) دست شکسته. اما باید بدانید که این تنها مجسمه(اجاره ویلا باغ مبله در شیراز)  بجا ‌مانده از عهد باستان می باش(خانه مبله)د که حدود 7 متر ارتفاع و 3متر پهنا(منزل مبله در شیراز) دارد.

البته این مجسمه(خانه مبله)، زمانی هم واژگون شده‌بود اما در(منزل مبله در شیراز) سال 1336 مجدا در جای خود قرار داده (اجاره ویلا باغ مبله در شیراز) شد. در دهانه غار دو کتیبه سنگی موجود است(خانه مبله) که یکی از آنها ترجمه کتیبه شاپور در نقش(منزل مبله در شیراز) رجب و دیگری نحوه برپاسازی دوباره(اجاره ویلا باغ مبله در شیراز)  مجسمه بعد از هزار سال می باشد(خانه مبله). این کتیبه ها هردو را ارتش که مجسمه ها (منزل مبله در شیراز)را در سال36 سرپا کرد، تهیه و نصب (اجاره ویلا باغ مبله در شیراز) کرده است.

برای دیدن (خانه مبله)غار شاپور باید به 25 کیلومتری شمال (منزل مبله در شیراز)شهر کازرون و پنج کیلومتری شهر (اجاره ویلا باغ مبله در شیراز) تاریخی بیشاپور سفر کنید. روستای همجوا(خانه مبله)ر غار هم به نام شاپور شناخته می شود و می توانید(منزل مبله در شیراز) در مدت اقامتتان در استان فارس، در(اجاره ویلا باغ مبله در شیراز)  این روستا ساکن شوید. این(خانه مبله) غار مشرف به دره بزرگ و بسیار سرسبزی می باشد(منزل مبله در شیراز) به نام تنگ چوگان که در روستا قرار(اجاره ویلا باغ مبله در شیراز)  دارد.

 بخشی از مسیر(خانه مبله) روستا تا غار ماشین رو می باشد و مابقی آن(منزل مبله در شیراز) را باید پیاده بروید. در واقع مسیری حدودا(اجاره ویلا باغ مبله در شیراز)  یک و نیم ساعته مقابل شما(خانه مبله) می باشد . اما زمانی که به نزدیکی غار(اجاره ویلا باغ مبله در شیراز)  برسید، تا (منزل مبله در شیراز)دهانه غار پلکان بتونی و سنگی ساخته شده است که رفت(خانه مبله) و آمدتان را ساده تر(اجاره ویلا باغ مبله در شیراز)  می کند.

در سمت راست(خانه مبله) ورودی تنگه آثار قلعه ای، که گویا محل نگهبانی از(منزل مبله در شیراز) شهر بیشابور بوده، دیده می شود(اجاره ویلا باغ مبله در شیراز). کف دره بستر رود شاپور است که(خانه مبله) آب آن از طریق کانال های زیادی منتقل به داخل شهر می شده(اجاره ویلا باغ مبله در شیراز)  است.

قبل از داخل(خانه مبله) شدن به غار و در سمت چپ ورودی، دخمه ای(منزل مبله در شیراز) واقع است که بخشی از آن را دست ساخته است. حدود 10 متر بعد از(خانه مبله) آن به مجسمه بزرگ شاپور اول(اجاره ویلا باغ مبله در شیراز)  ساسانی می رسید. مسیر(منزل مبله در شیراز) آغازی غار هموار می باشد و بعد(اجاره ویلا باغ مبله در شیراز)  از حدود 80 متر، پرتگاهی در(خانه مبله) انتظار غارنوردان می باشد. باستان شناسان گفته اند(منزل مبله در شیراز) دو طرف دیوارهای غار را حجاری و صاف(اجاره ویلا باغ مبله در شیراز)  کرده بودند تا برای کندن(خانه مبله) نقش های برجسته و یا نوشتن آماده باشد (اجاره ویلا باغ مبله در شیراز) اما این کار، نیمه تمام مانده(منزل مبله در شیراز) است.

در انتهای این (خانه مبله)بخش دو آب انبار در درون سنگ کنده  شده اند(منزل مبله در شیراز) که هر کدام از آن ها حدود یک متر عمق دارند. آبی که از سقف به کف(خانه مبله) غار می چکیده در این حوض ها جمع می شده(منزل مبله در شیراز) و نیاز ساکنان را بر طرف می کرده است. در سمت چپ آب انبارها هم یک(خانه مبله) آبشار سنگ زیبا و در پشت آن چکنده ها (منزل مبله در شیراز)و چکیده های عظیم و زیبایی دیده می شود. سقف غار در بلندترین قسمت حدود(خانه مبله) 40 متر می باشد و طول آن(منزل مبله در شیراز) از دهانه تا انتها حدود 450 متر تخمین زده می شود.

به نظر می رسد(خانه مبله) این غار پیش از زما  ساسانیان از مکان های مذهبی (منزل مبله در شیراز)و آیینی ساکنان منطقه بوده است. به خاطر تاریکی و عمق زیاد و وجود(خانه مبله) آب و لیز بودن پرتگاه‌های داخل غار و البته وجود(منزل مبله در شیراز) غارهای متعدد جانبی، تا کنون هیچ‌کس نتوانسته همه زوایا و گوشه ها(خانه مبله) و غارهای درونی غار شاپور را کشف (منزل مبله در شیراز)کند.

 


غار شاپور

شیراز مبله,مبله شیراز,منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله در شیراز,باغ مبله شیراز,باغ مبله در شیراز,اجاره باغ مبله در شیراز,آپارتمان مبله شیراز,آپارتمان مبله در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,هتل آپارتمان مبله شیراز,هتل آپارتمان مبله در شیراز,اجاره هتل آپارتمان مبله در شیراز,سوئیت مبله شیراز,سوئیت مبله در شیراز,اجاره سوئیت مبله در شیراز,سوییت مبله شیراز,سوییت مبله در شیراز,اجاره سوییت مبله در شیراز,منزل دربست شیراز,منزل دربست در شیراز,اجاره منزل دربست در شیراز,ویلا باغ مبله شیراز,ویلا باغ مبله در شیراز,اجاره ویلا باغ مبله در شیراز,هتل آپارتمان شیراز,هتل آپارتمان در شیراز,مبله شیراز,منزل مبله,آپارتمان مبله,سوئیت مبله,سوییت مبله,خانه مبله,باغ مبله,هتل آپارتمان,اجاره هتل شیراز,اجاره هتل در شیراز,اجاره هتل آپارتمان در شیراز,سفر به شیراز,سفر به شهر شیراز

پیگیری / جستجو