با تیم مسافرتی سفر تو شیراز سفری امن و به یاد ماندنی را برای خود و عزیزانتان به یادگار بگذارید. .

غار قلعه بندر

قلعه بندر هم راه با بازمانده‌ای از یک چاه عمیق در شمال شرقی شیراز...

قلعه بندر (شیراز مبله) هم راه با بازمانده‌ای از یک چاه عمیق در شمال شرقی شیراز و در حوالی آرامگاه سعدی (مسیر کلبه سعدی تا آرمگاه سعدی )، واقع شده است و در نگاه اول یک (منزل مبله در شیراز) پدیده طبیعی به نظر  می رسد. اما آنچه بر این کوه شیب‌دار به‌جا مانده است، بقایای اثری است (شیراز مبله) از دوره هخامنشی. یکی دیگر از مدارک و شواهدی که سابقه شیراز را به زمان هخامنشی و بلکه بیشتر می رساند، وجود چاه ژرف و عمیق در کوه سعدی است، به نام چاه قلعه پهندر( چاه قلعه بندر) مانند چاههایی که هخامنشیان یکی در تخت جمشید و چنتای دیگر در امتدادکوه رحمت کنار جاده شیراز – اصفهان (محازی چشمه علی آباد) در کوه حفر کرده اند. قلعه بندر به واسطه ی (اجاره منزل مبله در شیراز) شکل گیری هنر هخامنشی در شیراز پدید آمد (شیراز مبله). وقتی سیاست داریوش به تخت جمشید رسید( منزل مبله در شیراز) و با استناد (منزل مبله در شیراز) به هاید ماری کوف(کخ) شیراز در دوره ی هخامنشیان دارای (شیراز مبله)  ۶ منطقه بوده است. (اجاره منزل مبله در شیراز) یکی از این ۶ منطقه ی (منزل مبله در شیراز) بزرگ قلعه ی فهندژ(فهندر،پهندر،بندر) است. در هنگام ساخت تخت جمشید شهر شیراز به عنوان حامی شهر پارسه فعالیت (شیراز مبله) داشته و هنرمندان (منزل مبله در شیراز) تخت جمشید در این محل اسکان داشته اند. هاید ماری کوف (کخ) در کتاب “زبان داریوش” به استناد کتیبه های موجود بیان می کند که قبل از ساختن تخت جمشید,قلعه(پهندر،فهندژ) بندر شیراز آسایشگاه (اجاره منزل مبله در شیراز) هنرمندان سازنده تخت جمشید بوده است.به این منطقه “شیرازیس” یا “تیرازیس” می گفتند. نام (شیراز مبله) این قلعه  پهندر (بندر) نبوده است، بلکه در گذشته قلعه تیرازیس نام داشته است . در دوره ی ساسانیان به نام قلعه پهندر نام گذاری شد. برادر شاپور دوم “پهندر” در این قلعه اقامت داشت و بر این قسمت حکمرانی می کرده است. در سال ۳۰۹ تا ۳۷۹ میلادی هم درگیری و اختلاف بزرگی میان پهندر (برادر شاپور دوم) و شاپور دوم (منزل مبله در شیراز) صورت گرفت. پهندر در این مکان قلعه ساخت و تصمیم (اجاره منزل مبله در شیراز) داشت قدرت (اجاره منزل مبله در شیراز) را از این نقطه به نام خود بزند.پس در این مکان به قلعه داری پرداخت و از عصر ساسانی این قلعه ی محکم و عظیم به نام پهندر شناخته (منزل مبله در شیراز) شده است. از آن زمان “پهندژ-فندر” و در زمان جنگ اعراب “فهندر” و در حال حاضر به نام “فهندژ” شناخته می شود. (اجاره منزل مبله در شیراز) در نزدیکی قلعه چاه عمیقی  به نام چاه قلعه بندر وجود دارد. بعد از کاوش های لایه های چاه به این نتیجه رسیدند که (شیراز مبله) متعلق به  دوره هخامنشی است. چاه در قسمت بالا قرار گرفته ودارای (منزل مبله در شیراز) عمق ۱۶۰ متر است. (اجاره منزل مبله در شیراز) در (شیراز مبله) بالای قلعه موبد بزرگ ساسانی وجود داشته و مراسم مذهبی ساسانیان (منزل مبله در شیراز) برپا می گشته است. باستان شناسان اعتقاد دارند که این چاه به خاطر شکل پلکانی(در هر مکان مذهبی پله به معنای جایگاه و درجه است ) شه موبذ نامیده اند. (شیراز مبله) در این زمان هرکسی خطایی می کرده به بالا می بردند و با ادرار گاو نر که در زمان ساسانیان عملی مذهبی بود (شیراز مبله) می شستند (اجاره منزل مبله در شیراز) تا گناهانش بخشیده شود. در بالای این کوه دو آتشکده بوده است که در عصر حاضر تخریب شده است. یکی از آتشکده ها در مجاورت قلعه و چاه و دیگری در (شیراز مبله) قسمت قصر ابونصر قرار داشتند.این قلعه  به وسیله ی شاهان دیلمی و اتابکان ترمیم شد و در دوران صفوی به دلیل قرار گرفتن در ورودی شهر (شیراز مبله) شیراز تبدیل به (منزل مبله در شیراز) محلی که باج گیران در آن قلعه داری می کردند و از مردم باج می (اجاره منزل مبله در شیراز) گرفتند شد به همین دلیل به دستور (منزل مبله در شیراز) امام قلی خان حاکم شیراز تخریب شد. از آن سال ورودی شهر شیراز (شیراز مبله) به سمت دروازه قرآن منتقل شد (شیراز مبله) و بعد از دوران صفوی (اجاره منزل مبله در شیراز) این مکان به  (شیراز مبله) محل تفریح مردم تبدیل شد.


غار قلعه بندر

شیراز مبله,مبله شیراز,منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله در شیراز,باغ مبله شیراز,باغ مبله در شیراز,اجاره باغ مبله در شیراز,آپارتمان مبله شیراز,آپارتمان مبله در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,هتل آپارتمان مبله شیراز,هتل آپارتمان مبله در شیراز,اجاره هتل آپارتمان مبله در شیراز,سوئیت مبله شیراز,سوئیت مبله در شیراز,اجاره سوئیت مبله در شیراز,سوییت مبله شیراز,سوییت مبله در شیراز,اجاره سوییت مبله در شیراز,منزل دربست شیراز,منزل دربست در شیراز,اجاره منزل دربست در شیراز,ویلا باغ مبله شیراز,ویلا باغ مبله در شیراز,اجاره ویلا باغ مبله در شیراز,هتل آپارتمان شیراز,هتل آپارتمان در شیراز,مبله شیراز,منزل مبله,آپارتمان مبله,سوئیت مبله,سوییت مبله,خانه مبله,باغ مبله,هتل آپارتمان,اجاره هتل شیراز,اجاره هتل در شیراز,اجاره هتل آپارتمان در شیراز,سفر به شیراز,سفر به شهر شیراز

پیگیری / جستجو