با تیم مسافرتی سفر تو شیراز سفری امن و به یاد ماندنی را برای خود و عزیزانتان به یادگار بگذارید. .

هفت‌تنان

باغ تکیه هفت‌تنان(منزل مبله در شیراز) یکی از قدیمی‌ترین اماکن تاریخی شیراز(منزل مبله) به شمار می رود...

 این باغ به دوره‌های پیش از(مبله اصفهان) عهد زندیه و عمارت آن از بناهای دوره (منزل مبله در شیراز) کریم خان زند می باشد. این باغ(منزل مبله)  در بن کوه چهل مقام و در شمال آرامگاه حافظ واقع(مبله اصفهان) شده است. بیشتر جهانگردانی که در چند(منزل مبله در شیراز)  سده اخیر به شیراز سفر کرده‌اند(منزل مبله)  باغ تکیه هفت تنان و عمارت زیبای آن را توصیف (مبله اصفهان)کرده‌اند. همچنین مردم شیراز نیز به این مکان دلبستگی خاصی(منزل مبله در شیراز)  دارند و در سابق گاه در طلب باران و (منزل مبله)  استجابت دعا به این مکان روی(مبله اصفهان) می‌آورده‌اند.

دلیل نامگذاری(منزل مبله در شیراز)  این بنا به هفت تنان، وجود هفت قبر از(منزل مبله)   هفت عارف در این باغ می باشد که کریم خان زند روی هر (مبله اصفهان)کدام از آن ها، سنگ بزرگ بدون کتیبه‌ای را نصب کرده‌(منزل مبله در شیراز)  است.

از دیدنی‌های(منزل مبله در شیراز)  این عمارت تالاری می باشد که سقف(منزل مبله)   آن بر دو ستون بزرگ یکپارچه استوا(مبله اصفهان)ر شده و در طاقچه‌های بالایی(منزل مبله در شیراز)  آن، پنج مجلس روی گچ نقاشی شده و از شاهکارهای(منزل مبله)   نقاشی عهد زندیه (مبله اصفهان)به شمار می آیند. این(منزل مبله در شیراز)  مجموعه در سال‌های ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ شمسی توسط نقاش(منزل مبله)   و هنرمند محمد باقرجهان میری تعمیر و تجدید شده(منزل مبله در شیراز)  است. این پنج مجلس به ترتیب عبارتند (منزل مبله)  از: درویشی با تبرزین و کشکول،(مبله اصفهان) نقش موسی در حال شبانی، منظره(منزل مبله در شیراز)  شیخ صنعان و دختر ترسا، نقش ابراهیم، و نقش(منزل مبله)   درویش جوان. سنگ‌های موجود(مبله اصفهان) دراین موزه به دوره‌های سوم(منزل مبله در شیراز)  تا یازدهم هجری قمری تعلق دارد(منزل مبله)   که با انواع خطوط کوفی، ثلث،(مبله اصفهان) نستعلیق دیوانی، توقیع، تعلیق(منزل مبله در شیراز) - نسخ و… به گونه ای زیبا تزیین شده‌است. حوضی بزرگ هم در وسط عمارت اصلی دیده می شود که در گذشته(منزل مبله در شیراز)  از آب رکن‌آباد پر می‌شده‌است(منزل مبله)  . باغ تکیه هفت‌تنان در انتهای بلوار هفت (مبله اصفهان)تنان، روبروی خیابان چهل مقام واقع شده (منزل مبله در شیراز) است.

این اثر در(منزل مبله در شیراز)  تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شماره ثبت ۷۴ به‌عنوان(منزل مبله)   یکی از آثار ملی ایران ثبت شده(مبله اصفهان) ‌است.

 

 


هفت‌تنان

شیراز مبله,مبله شیراز,منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله در شیراز,باغ مبله شیراز,باغ مبله در شیراز,اجاره باغ مبله در شیراز,آپارتمان مبله شیراز,آپارتمان مبله در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,هتل آپارتمان مبله شیراز,هتل آپارتمان مبله در شیراز,اجاره هتل آپارتمان مبله در شیراز,سوئیت مبله شیراز,سوئیت مبله در شیراز,اجاره سوئیت مبله در شیراز,سوییت مبله شیراز,سوییت مبله در شیراز,اجاره سوییت مبله در شیراز,منزل دربست شیراز,منزل دربست در شیراز,اجاره منزل دربست در شیراز,ویلا باغ مبله شیراز,ویلا باغ مبله در شیراز,اجاره ویلا باغ مبله در شیراز,هتل آپارتمان شیراز,هتل آپارتمان در شیراز,مبله شیراز,منزل مبله,آپارتمان مبله,سوئیت مبله,سوییت مبله,خانه مبله,باغ مبله,هتل آپارتمان,اجاره هتل شیراز,اجاره هتل در شیراز,اجاره هتل آپارتمان در شیراز,سفر به شیراز,سفر به شهر شیراز

پیگیری / جستجو