با تیم مسافرتی سفر تو شیراز سفری امن و به یاد ماندنی را برای خود و عزیزانتان به یادگار بگذارید. .

کاروانسرای دیودان خرامه

یکی از آثار تاریخی(منزل مبله در شیراز) ارزشمندی که تا به حال بقایای(منزل مبله) آن هنوز پا برجاست کاروانسرای دیودان یا کاروانسرای(مبله اصفهان) جهان آباد در 15 کیلومتری شرق خرامه در کنار روستای جهان آباد واقع (منزل مبله در شیراز) می باشد.

 

 

 

 این کاروانسرا (منزل مبله در شیراز) از جمله کاروانسراهایی می باشد که(منزل مبله)  همزمان با دیگر کاروانسراهایی که(مبله اصفهان)  در طول راههای ایران در عه(منزل مبله در شیراز) د صفویه به دستور شاه عباس صفوی(منزل مبله)  بنا شده است .این کاروانسرا با معماری(مبله اصفهان)  سنتی و خاص خود بیشتر به علل (منزل مبله در شیراز) اقتصادی وتجاری بر سرراه شیراز خرامه(منزل مبله)  سیرجان کرمان ساخته شده است که سومین منزلگا(منزل مبله در شیراز) ه مسافران وتجار بعد از دودج وداریون (منزل مبله) وعبور از خرامه در این کاروانسرا اقدام به توقف واتراق (منزل مبله در شیراز) و استراحت با هدف آمادگی بیشتر برای(منزل مبله)  ادامه مسیر وبارگیری و معامله مورد استفاده قرار می گرفته (مبله اصفهان) است.

مصالح این بنا از(منزل مبله در شیراز)  سنگ و ساروج و با سبک خاص معماری(منزل مبله)  زمان صفویه ساخته شده است که سه (مبله اصفهان) طرف آن بسته می باشد(منزل مبله در شیراز)  ویک طرف دیگر به صحن کاروانسرا باز است (مبله اصفهان) و دارای(منزل مبله)  چندین حجره و اتاق برای  استراحت تجار و بازرگانان وچهارپایان آنان بوده(مبله اصفهان)  است .

گفتنی است(منزل مبله در شیراز)  که در دوره هخامنشیان نیز جاده مشهور(منزل مبله)  شاهی که شوش را به تخت (مبله اصفهان) جمشید متصل می کرده و از جلگه(منزل مبله در شیراز)  غربی کربال می گذشته و بعد به تخت (منزل مبله) جمشید می رسیده است (مبله اصفهان) همچنین در این  ادوار جاده ای ا(منزل مبله در شیراز) ز شیراز وراه شاهی جدا می شد و بعد(منزل مبله)  از عبور کردن از خرامه به نزدیکی (مبله اصفهان) دریاچه بختگان  می رسیده که در (منزل مبله در شیراز) حال حاضر  بقایایی از کاروانسرای آن زمان(منزل مبله)  بجا مانده است این جاده تا نیریز وشهر باستانی خیر (منزل مبله در شیراز) امتداد داشته است. این جاده تا  زمان(منزل مبله)  بعد از اسلام نیز  برقرار بوده وراه کاروان رو شیراز به کرمان بوده(مبله اصفهان)  است .

در این جاده خرامه(منزل مبله در شیراز)  سومین منزلگاه بوده(مبله اصفهان)  و یکی از علل این امر وجود یکی از(منزل مبله)  چهار دروازه قدیم شهر خرامه بنام (منزل مبله در شیراز) دروازه کرمانی می باشد که به طرف جاده (منزل مبله) کاروان رو سمت کرمان قرار داشته(مبله اصفهان)  است .

 


کاروانسرای دیودان خرامه

شیراز مبله,مبله شیراز,منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله در شیراز,باغ مبله شیراز,باغ مبله در شیراز,اجاره باغ مبله در شیراز,آپارتمان مبله شیراز,آپارتمان مبله در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,هتل آپارتمان مبله شیراز,هتل آپارتمان مبله در شیراز,اجاره هتل آپارتمان مبله در شیراز,سوئیت مبله شیراز,سوئیت مبله در شیراز,اجاره سوئیت مبله در شیراز,سوییت مبله شیراز,سوییت مبله در شیراز,اجاره سوییت مبله در شیراز,منزل دربست شیراز,منزل دربست در شیراز,اجاره منزل دربست در شیراز,ویلا باغ مبله شیراز,ویلا باغ مبله در شیراز,اجاره ویلا باغ مبله در شیراز,هتل آپارتمان شیراز,هتل آپارتمان در شیراز,مبله شیراز,منزل مبله,آپارتمان مبله,سوئیت مبله,سوییت مبله,خانه مبله,باغ مبله,هتل آپارتمان,اجاره هتل شیراز,اجاره هتل در شیراز,اجاره هتل آپارتمان در شیراز,سفر به شیراز,سفر به شهر شیراز

پیگیری / جستجو