با تیم مسافرتی سفر تو شیراز سفری امن و به یاد ماندنی را برای خود و عزیزانتان به یادگار بگذارید. .

قش برجسته شاپور دارابگرد

در چهار كيلومتري جنوب داراب در دامنه كوهي به نام پهنا ، نقش برجسته اي مربوط به دوران ساسانيان وجود دارد...

نقش برجسته شاپور دارابگرد

در چهار كيلومتري جنوب داراب در دامنه كوهي به نام پهنا ، نقش برجسته اي مربوط به دوران ساسانيان وجود دارد(اجاره باغ در عید)كه روایت گر پيروزي شاپور اول بر امپراتوران روم می باشد.(اجاره منزل مبله در نوروز)در اين نقش شاپور سوار بر اسب در میان سنگ نگاره تمام رخ مشاهده می شود(اجاره باغ در عید)و سه امپراتور رومي در مقابل او قرار دارند.اين نگاره در بالاي چشمه آب و بركه اي پر از ني  واقع است.(اجاره منزل مبله در عید)اين نگاره 9.10 در 5.40 متر می باشد.(اجاره باغ در عید)شاپور اول در زمان پيروزي بر قيصر والرين حدود 63 سال سن داشته است.(اجاره منزل مبله در نوروز) اين نگاره بلافاصله بعد از پيروزي كندکاری شده است.(اجاره باغ در عید) در اين نگاره شاپور تاج هميشگي خود را نداشته و تاجي شبيه تاج پدرش اردشير اول بر سر دارد.(اجاره منزل مبله در عید)دست چپ شاه بر سر والرين است و در دست راست او چيزي مسطح و چهارگوش می باشد.(اجاره منزل مبله در نوروز) اسب به زيبايي هر چه تمامتر بوسیله هنرمند حجاري شده است.(اجاره منزل مبله در عید) زير پاي اسب يك قيصر رومي افتاده است. پشت سر شاه تصویر18مقام بلند پايه ايراني به صورت ایستاده دیده می شود.(اجاره باغ در عید)سمت راست شاه يعني مقابل او رومي ها می باشند.(اجاره منزل مبله در نوروز)در مقابل او قيصر رومي ايستاده و سر خود را  پايين انداخته و متفكر به نظر مي رسد.(اجاره منزل مبله در عید) قيصر ديگري به طرف شاپور مي شتابد(اجاره باغ در عید)ودستهاي خود را ملتمسانه به سمت شاپور دراز كرده است.(اجاره باغ در عید)قيصري كه زير پاي اسب افتاده است.(اجاره منزل مبله در عید) گورديان سوم می باشد (اجاره منزل مبله در نوروز)كه در 19 سالگي در ميشه در كرانه فرات كشته می شود.(اجاره باغ در عید)در اين نگاره نيز به اقتضاي سن كمش تصوی او بدون ريش است.(اجاره منزل مبله در عید)قيصري كه شاپور بر سرش دست مي كشد فيليپوس عرب بوده(اجاره منزل مبله در نوروز)كه بعد از مرگ گورديانوس صلح را به مبلغ نيم ميليون دينار از شاپور خريداري كرد.(اجاره باغ در عید) پيمان صلح در سال 244 ميلادي منعقد شد.(اجاره منزل مبله در عید) قيصر سوم والرين می باشد.(اجاره باغ در عید)كه در سال 260 ميلادي در ادسا اسير شاپور می شود.(اجاره منزل مبله در نوروز)

آدرس: 4کیلومتری جنوب داراب، دامنه کوه پهنا


قش برجسته شاپور دارابگرد

شیراز مبله,مبله شیراز,منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله در شیراز,باغ مبله شیراز,باغ مبله در شیراز,اجاره باغ مبله در شیراز,آپارتمان مبله شیراز,آپارتمان مبله در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,هتل آپارتمان مبله شیراز,هتل آپارتمان مبله در شیراز,اجاره هتل آپارتمان مبله در شیراز,سوئیت مبله شیراز,سوئیت مبله در شیراز,اجاره سوئیت مبله در شیراز,سوییت مبله شیراز,سوییت مبله در شیراز,اجاره سوییت مبله در شیراز,منزل دربست شیراز,منزل دربست در شیراز,اجاره منزل دربست در شیراز,ویلا باغ مبله شیراز,ویلا باغ مبله در شیراز,اجاره ویلا باغ مبله در شیراز,هتل آپارتمان شیراز,هتل آپارتمان در شیراز,مبله شیراز,منزل مبله,آپارتمان مبله,سوئیت مبله,سوییت مبله,خانه مبله,باغ مبله,هتل آپارتمان,اجاره هتل شیراز,اجاره هتل در شیراز,اجاره هتل آپارتمان در شیراز,سفر به شیراز,سفر به شهر شیراز

پیگیری / جستجو