با تیم مسافرتی سفر تو شیراز سفری امن و به یاد ماندنی را برای خود و عزیزانتان به یادگار بگذارید. .

کاخ اردشیر بابکان یا آتشکده فیروز آباد

کاخ اردشیر(اجاره منزل مبله در نوروز) بابکان (پاپکان) یا آتشکده(اجاره باغ در عید) فیروز آباد در ۳کیلومتری و شمال (اجاره منزل مبله در عید) غربی شهرستان فیروز آباد در استان فارس(اجاره منزل مبله در نوروز) واقع شده است.

این(اجاره باغ در عید) بنای تاریخی همان گونه که از نام آن پیداست(اجاره منزل مبله در عید)  به دستور اردشیر بابکان بنیانگذار سلسه(اجاره منزل مبله در نوروز) ساسانیان در ۱۸۰۰سال پیش(اجاره باغ در عید) بنا  شده است. نهری از کنار(اجاره منزل مبله در عید)  دیوار شرقی کاخ می گذرد که(اجاره منزل مبله در نوروز) سبب آبادانی شهر گور و کاخ(اجاره باغ در عید) ساسانی بوده‌ است. اندکی بالاتر از کاخ فیروز(اجاره منزل مبله در عید)  آباد آتشدانی برای مراسم مذهبی(اجاره منزل مبله در نوروز) وجود دارد. وجود(اجاره باغ در عید) چهار عنصر طبیعی آب، باد، خاک و آتش(اجاره منزل مبله در عید)  امتیازی ویژه‌ به این منطقه داده‌ است. به(اجاره منزل مبله در نوروز) دلیل قرار(اجاره باغ در عید) گرفتن این کاخ در کنار چشمه «قمپ آتشکده» همچنین آن(اجاره منزل مبله در عید)  را آتشکده فیروزآباد می‌ نامند(اجاره منزل مبله در نوروز). شهر گور (اردشیرخوره یا فیروزآباد قدیم) (اجاره باغ در عید) محلی باستانی می باشد در شهرستان فیروزآباد، استان فارس(اجاره منزل مبله در نوروز). این شهر در اوایل قرن سوم میلادی به دستور(اجاره باغ در عید) اردشیر بابکان بنیاد شد. گور در زمان آبادانی (اجاره منزل مبله در عید) خود، مرکز بخشی از ایالت فارس(اجاره منزل مبله در نوروز) به نام کوره اردشیرخورّه بوده(اجاره باغ در عید) است.

فضای (اجاره منزل مبله در نوروز)زیربنای کاخ اردشیر(اجاره باغ در عید) بابکان ۵۵×۱۰۴ متر می باشد، و اردشیر پس از فتح(اجاره منزل مبله در عید)  همه نواحی پارس و کرمان و(اجاره منزل مبله در نوروز) شکست شاهان(اجاره باغ در عید) محلی این نقاط، دستور داد تا در فیروزآباد علاوه(اجاره منزل مبله در عید)  بر تجدید بنای شهر، آتشکده و کاخی(اجاره منزل مبله در نوروز) باشکوه بسازند و آنرا «ایران را شکوه افزاید» (اجاره باغ در عید)نام نهاد. کاخ ارشیر بابکان یا کاخ فیروزآباد(اجاره منزل مبله در عید)  اولین بنای طاق(اجاره منزل مبله در نوروز) و گنبددار عهد ساسانی می باشد که(اجاره باغ در عید) با یک اسلوب معماری اصیل ملی با سنگهای (اجاره منزل مبله در عید) نیمه تراش میخکی بنا(اجاره منزل مبله در نوروز) شده است، و طاق(اجاره باغ در عید) و گنبد هم از سنگ و سبک آن هم(اجاره منزل مبله در عید)  ایرانی است. ستونهای چهارگوش و نیمه ستون(اجاره منزل مبله در نوروز) همه از سنگ(اجاره باغ در عید) میخکی در این ساختمان بکار گرفته(اجاره منزل مبله در عید)  شده و این نوع ستون سازی در بناهای اشکانی نیز (اجاره منزل مبله در نوروز)مشاهده شده است. درون بنا و روی سنگها (اجاره باغ در عید)را با گچ‌ بریهای عالی که ویژه(اجاره منزل مبله در عید)  معماری زمان ساسانی(اجاره منزل مبله در نوروز) می باشد مزین گردیده، و بالای طاقچه‌ ها و درگاهها(اجاره باغ در عید) گیلوئی‌ هائی است به سبک(اجاره منزل مبله در عید)  گیلوئی‌ های بالای درگاه‌ ها در پارسه. مصالح(اجاره منزل مبله در نوروز) این کاخ ساروج و سنگ لاشه است(اجاره باغ در عید) که با روکشی از گچ پوشیده شده(اجاره منزل مبله در عید)  است.

کاخ اردشیر(اجاره منزل مبله در نوروز) بابکان دارای تالارهای تو(اجاره باغ در عید) در تو می باشد و با گذشت ۱۸۰۰ سال (اجاره منزل مبله در عید) گچ‌ بری قسمت بالای دیوارهای(اجاره منزل مبله در نوروز) داخلی آن همچنان سالم مانده‌ است(اجاره باغ در عید). در ضلع شرقی کاخ، چهار ساختمان گنبدی(اجاره منزل مبله در عید)  شکل بزرگی وجود دارد، این گنبدها به وسیله(اجاره منزل مبله در نوروز) فیل‌ پوش بالا رفته(اجاره باغ در عید) که مشابه آن در قلعه دختر (قلعه اردشیر) دیده(اجاره منزل مبله در عید)  می‌ شود. قسمتی از نوک سقف گنبدها (اجاره منزل مبله در نوروز)در دایره‌ ای به قطر یک متر باز می باشد. در ضلع(اجاره باغ در عید) شمالی خارج از دیوار کاخ چشمه‌ی زلالی از دل خاک می‌جوشد(اجاره منزل مبله در عید)  و استخری طبیعی جلوی این چشمه به وجود آمده‌ است.

دیوارهای(اجاره منزل مبله در نوروز) بیرون کاخ، پنجره نداشته، مشابه(اجاره باغ در عید) دیوار دژ ساخته می‌شده، اما دارای ستون‌های(اجاره منزل مبله در عید)  چسبیده به دیوار و طاق(اجاره منزل مبله در نوروز) بوده است. در جهت جنوبی بیرون از(اجاره باغ در عید) کاخ، غدیر آبی زلال می باشد(اجاره منزل مبله در عید)  بنام خنپ یا قمپ آتشکده که آب(اجاره منزل مبله در نوروز) از آنجا جوشیده، جاری می شود. خاورشناس(اجاره باغ در عید)‌روسی استاد و. بارتلد(اجاره منزل مبله در عید)  نویسنده جغرافیای تاریخی(اجاره منزل مبله در نوروز) ایران طبق گفته اصطخری می نویسد: دم دروازه شهر در کنار(اجاره منزل مبله در عید)  استخر آب، پرستشگاه آتش‌پرستان بنام «بارین» دایر بوده است(اجاره منزل مبله در نوروز)، نبشته‌ای بخط پهلوی داشت، بر روی(اجاره باغ در عید) آن نوشته بودند که برای ساختمان این پرستشگاه سی هزار دینار زر هرینه شده(اجاره منزل مبله در عید)  است.

 

 

 

 


کاخ اردشیر بابکان یا آتشکده فیروز آباد

شیراز مبله,مبله شیراز,منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله در شیراز,باغ مبله شیراز,باغ مبله در شیراز,اجاره باغ مبله در شیراز,آپارتمان مبله شیراز,آپارتمان مبله در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,هتل آپارتمان مبله شیراز,هتل آپارتمان مبله در شیراز,اجاره هتل آپارتمان مبله در شیراز,سوئیت مبله شیراز,سوئیت مبله در شیراز,اجاره سوئیت مبله در شیراز,سوییت مبله شیراز,سوییت مبله در شیراز,اجاره سوییت مبله در شیراز,منزل دربست شیراز,منزل دربست در شیراز,اجاره منزل دربست در شیراز,ویلا باغ مبله شیراز,ویلا باغ مبله در شیراز,اجاره ویلا باغ مبله در شیراز,هتل آپارتمان شیراز,هتل آپارتمان در شیراز,مبله شیراز,منزل مبله,آپارتمان مبله,سوئیت مبله,سوییت مبله,خانه مبله,باغ مبله,هتل آپارتمان,اجاره هتل شیراز,اجاره هتل در شیراز,اجاره هتل آپارتمان در شیراز,سفر به شیراز,سفر به شهر شیراز

پیگیری / جستجو