با تیم مسافرتی سفر تو شیراز سفری امن و به یاد ماندنی را برای خود و عزیزانتان به یادگار بگذارید. .

باغ چهل تن

باغ چهل تن (اجاره منزل مبله در نوروز) یا بقعه چهل تنان، در (اجاره منزل مبله در عید) مسیر شمال حافظیه و جنب باغ جهان نما (اجاره باغ در عید)، همراه با محیطی مشجر و با صفا است.

باغ چهل تن (اجاره منزل مبله در نوروز) یا بقعه چهل تنان، در (اجاره منزل مبله در عید) مسیر شمال حافظیه و جنب باغ جهان نما (اجاره باغ در عید)، همراه با محیطی مشجر و با صفا است که دارای چهل سنگ مزار هم اندازه می باشد. (اجاره باغ در عید) قدمت این باغ به دوره زندیه برمیگردد. (اجاره منزل مبله در نوروز) در این مکان چهل قبر کوچک (اجاره باغ در عید) در دو ردیف در کنار هم (اجاره منزل مبله در عید) و در ضلع شرقی حیاط در کنار دیوار قرار گرفته است. (اجاره منزل مبله در نوروز) این چهل قبر متعلق به چهل نفر درویش است (اجاره منزل مبله در عید) که در زمانهای دور در این مکان (اجاره باغ در عید) که به صورت باغی باصفا بوده زندگی می کرده (اجاره منزل مبله در نوروز) و به عبادت (اجاره باغ در عید) مشغول  بوده اند و زمانی که هرکدام فوت می کردند دیگران او را دفن کرده. این (اجاره منزل مبله در عید) سنگها فاقد نوشته می باشند و (اجاره منزل مبله در نوروز) در بین دو ردیف آنها باغچه کوچکی است که در آن گلکاری شده است. در سال 1257 ه.ق به دستور معتمدالدوله فرهاد میرزا قاجار، حاکم آن زمان فارس چهل سنگ قبر موجود به یک اندازه بریده شده و بدون (اجاره باغ در عید) هیچگونه نوشته ای بر روی مزارها به موازات هم قرار گرفته شد. (اجاره منزل مبله در نوروز) در آرامگاه چهل تنان (اجاره باغ در عید) علاوه بر چهل قبر (اجاره منزل مبله در عید) گمنام،دو عارف (اجاره منزل مبله در عید) و ادیب شیراز (اجاره منزل مبله در نوروز) به نامهای شیخ ابواسحق معروف به شیخ اطعمه(متوفی 830 ه.ق) شاعر، و حشمت شیرازی (1369 ه.ق مساوی با 1330 ه.ش) به خاک سپرده شده اند.


باغ چهل تن

شیراز مبله,مبله شیراز,منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله در شیراز,باغ مبله شیراز,باغ مبله در شیراز,اجاره باغ مبله در شیراز,آپارتمان مبله شیراز,آپارتمان مبله در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,هتل آپارتمان مبله شیراز,هتل آپارتمان مبله در شیراز,اجاره هتل آپارتمان مبله در شیراز,سوئیت مبله شیراز,سوئیت مبله در شیراز,اجاره سوئیت مبله در شیراز,سوییت مبله شیراز,سوییت مبله در شیراز,اجاره سوییت مبله در شیراز,منزل دربست شیراز,منزل دربست در شیراز,اجاره منزل دربست در شیراز,ویلا باغ مبله شیراز,ویلا باغ مبله در شیراز,اجاره ویلا باغ مبله در شیراز,هتل آپارتمان شیراز,هتل آپارتمان در شیراز,مبله شیراز,منزل مبله,آپارتمان مبله,سوئیت مبله,سوییت مبله,خانه مبله,باغ مبله,هتل آپارتمان,اجاره هتل شیراز,اجاره هتل در شیراز,اجاره هتل آپارتمان در شیراز,سفر به شیراز,سفر به شهر شیراز

پیگیری / جستجو