با تیم مسافرتی سفر تو شیراز سفری امن و به یاد ماندنی را برای خود و عزیزانتان به یادگار بگذارید. .

آتشکده ساسانی

یکی از مهم ترین، بزرگترین و همچنین بیشترین آتشکده های ساسانی ایران در استان فارس قرار دارد.

آتشکده آذر فرنبغ (کاریان)

آتشکده کاریان (اجاره باغ در عید)  آذرفرنبغ با ارتفاع  ۲۰ متر در مسیر (اجاره منزل مبله در عید) کاریان، شهرستان لار در استان فارس و در ۴۲ کیلومتری جنوب غربی جویم در نیمه راه بندر (اجاره باغ در نوروز) سیراف و دارابگرد قرار دارد. این آتشکده در (اجاره منزل مبله در عید) زمان اردشیر بابکان بنا شده است (اجاره باغ در عید)  و بعد (اجاره باغ در نوروز) از حمله تازیان آتش آن به عقداى (اجاره منزل مبله در عید) یزد منتقل شده  و تا ۷۰۰ سال در آنجا از آن نگهدارى می شد. (اجاره باغ در عید) پس از آن به اردکان یزد جا به جا می شود و (اجاره منزل مبله در عید) سال ۱۳۱۸ شمسی به آتشکده شهر یزد (اجاره باغ در نوروز) برده می شود که هنوز نیز در آن محل افروخته می باشد. این آتشکده بعد از (اجاره منزل مبله در عید) ساخته شدن (اجاره باغ در عید) کاخ اردشیر به دستور اردشیر بزرگ پادشاه آن زمان باید (اجاره منزل مبله در عید) آتشی مقدس در آن افروخته می شد وآنها (اجاره باغ در عید) این آتش را از آتشکده آذرفرنبغ واقع در روستای کاریان (اجاره باغ در نوروز) به آنجا بردند و از آن زمان به بعد (اجاره منزل مبله در عید) کاخ اردشیر به آتشکده کاریان معروف شد. (اجاره باغ در عید) آتشکده آذر فرنبغ یکی از بزرگ ترین (اجاره باغ در نوروز) و مهم ترین آتشکده های زمان (اجاره منزل مبله در عید) ساسانیان بوده و یکی از مهم ترین آتش های سه گانه (اجاره باغ در عید) زردشتی که مختص موبدان بوده، در آن جا می سوخته است. (اجاره منزل مبله در عید) ساسان جد (اجاره باغ در نوروز) اردشیر بابکان تولیت این آتشکده را بر عهده داشته و ساسانیان (اجاره باغ در عید) همواره علاقه بسیاری به این (اجاره منزل مبله در عید) آتشکده داشته اند. اردشیر به همین دلیل نام شهر را ارتخشر خوره ( ارت خشتر) نامید که (اجاره باغ در عید) به معنی (اجاره منزل مبله در عید) شهر شکوه (اجاره باغ در نوروز) و جلال اردشیر است. این آتشکده که در حال حاضر ویرانه ای بیشتر (اجاره باغ در نوروز) از آن نمانده است در پیوند با موبدان بوده و (اجاره باغ در عید) در آنجا انجمن مغان (اجاره منزل مبله در عید) در دوره ساسانیان شکل می گیرد.هم چنین  در این آتشکده تربیت موبدان (اجاره باغ در نوروز) زرتشتی انجام می شده است. (اجاره منزل مبله در عید) جایگاه این آتشکده مانند (اجاره باغ در عید) دانشگاه و آموزشگاههای (اجاره باغ در نوروز)  امروزی بوده است و این آتشکده (اجاره منزل مبله در عید) جایگاهی برای گردهمایی بوده و در آنجا برای (اجاره باغ در عید) اداره کشور (اجاره باغ در نوروز) تصمیم می گرفتند. اردشیر بابکان از همین آتشکده برخاسته است و از همان جا دین مزدیسنا را گسترش می دهد.

آتشکده اردشیر

آتشکده اردشیر (اجاره منزل مبله در عید) در خرابه های شهر استخر استان (اجاره باغ در عید) فارس قرار گرفته است و نام دیگر آن آتشکده آناهیتا یا ناهید می باشد. چون اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله (اجاره باغ در نوروز) ساسانی از خانواده موبدان بزرگ بود به (اجاره منزل مبله در عید) همین دلیل این آتشکده را به شادمانی برقراری سلسله جدیدش (اجاره باغ در نوروز) در ایران ساخت. آتشکده اردشیر اولین بنای طاق دار سبک (اجاره منزل مبله در عید) ایرانی است که از دوران ساسانی به جا مانده (اجاره باغ در نوروز) و در فیروز آباد (اجاره باغ در عید) استان فارس قرار دارد. در تاریخ (اجاره منزل مبله در عید) بلعمی و طبری ذکر شده است که چون یزدگرد سوم (اجاره باغ در نوروز) نوه خسروپرویز بوده است زمانی که (اجاره باغ در عید) بزرگان ایران او (اجاره منزل مبله در عید) را به مقام پادشاهی رسانند ،در آتشکده (اجاره باغ در نوروز) اردشیر استخر تاج شاهنشاهی را بر سر (اجاره منزل مبله در عید) او گذاشتند و (اجاره باغ در نوروز) سپس او را به پایتخت (اجاره باغ در عید) ایران در تیسپون فرستادند. این بنا با طول 116 متر و عرض 55 متر یکی از کاخ های ییلاقی اردشیر محسوب (اجاره باغ در نوروز) می شود و از سنگ پاره (اجاره باغ در عید) و ملاط گچ ساخته شده. همچنین  نمای آن از شمال به چشمه جوشان (اجاره منزل مبله در عید) ورودی موسوم به برم پیر (قمپ و خنب) که آب زلالی (اجاره باغ در نوروز) از آن می جوشد، جاری می شود و از جنوب به دیوار باره بلندی (اجاره باغ در نوروز) است که آتشکده (اجاره منزل مبله در عید) اصلی در آن جهت و بیرون از کاخ ساخته (اجاره باغ در عید) شده است.

آتشکده دارابگرد

آتشکده دارابگرد به فرمان اشو زرتشت ساخته (اجاره منزل مبله در عید) شد. (اجاره باغ در عید)  زرتشت به یستاف شاه دستور داد (اجاره باغ در عید) تا آتش مقدس جمشید شاه را که (اجاره باغ در نوروز) مورد احترام او بوده است بیاورند. یستاف شاه این آتش را در خوارزم (اجاره منزل مبله در عید) پیدا کرد (اجاره باغ در عید) و به دارابگرد (اجاره باغ در نوروز) فارس آورد و اطراف آن را شهر زیبایی ساخت.این آتشکده در سال 332 هجری قمری به نام آتشکده آذر جوی (اجاره باغ در عید) مشهور بوده است. شهر قدیم دارابگرد (اجاره باغ در نوروز) دردوران هخامنشیان منطقه ای آباد و پررونق بوده است .در ظاهر  این منطقه (اجاره باغ در عید) درآغاز تحت حکومت آریامنه (اجاره باغ در نوروز) قرار داشته است. در دوران سلوکیان و اشکانیان ولایت دارابگرد دارای حکومت نیمه مستقلی (اجاره باغ در عید) بوده که (اجاره باغ در نوروز) پادشاهان آن از حاکم پارس اطاعت می کرده اند.

آتشکده آذرخش

آتشکده آذرخش یا مسجد سنگی (اجاره باغ در نوروز) داراب، در جنوب کوه پهنا (اجاره باغ در عید) و در 6 کیلومتری شهرستان داراب، در 111 کیلومتری جنوب شرقی فسا واقع شده و به صورت کامل در (اجاره منزل مبله در عید) صخره کوه، کنده (اجاره باغ در نوروز) شده است (اجاره باغ در عید). محققان بر این باورند که بنای اولیه مسجد سنگی معبدی مربوط به دوره ساسانیان است و در (اجاره منزل مبله در عید) دوره اتابکان فارس،( 652 هجری قمری)، با قرار دادن محراب و تغییراتی، (اجاره باغ در عید) به مسجد تبدیل شده است. بنای مسجد، محوطه (اجاره باغ در نوروز) صلیبی شکلی است که در اطراف آن، دورتادور، رواقی با جرز، ستون و دهانه های طاقدار قرار گرفته است. اغلب (اجاره باغ در نوروز) منابع و متون ایرانی که قدمت (اجاره منزل مبله در عید) آنها از دوران قاجار  بیشتر نیست مسجد را یک بنای مربوط (اجاره باغ در نوروز) به دوره ساسانی می دانند که به مسجد تبدیل (اجاره منزل مبله در عید) شده است.

چهارطاق آتشکده قطب آباد

این بنا درشهر قطب آباد با باغ های (اجاره منزل مبله در عید) مرکبات (اجاره باغ در نوروز) بسیار و چشم اندازهای طبیعی، و یکی از مهم ترین گردشگاه های مردم جهرم است قراردارد. قدمت بنای چهارطاقی قطب آباد به زمان (اجاره منزل مبله در عید) ساسانیان بر می گردد. (اجاره باغ در نوروز) این بنا از سنگ و ساروج (اجاره باغ در عید) ساخته شده است و به عنوان آتشکده (اجاره باغ در نوروز) مورد استفاده قرار می گرفت. چهارطاق در فاصله ۱۲ کیلومتری (اجاره باغ در نوروز) مرکز بخش، در اطراف روستای باباعرب (علویه) روی یک (اجاره باغ در عید) تپه واقع شده است.از دیگر (اجاره منزل مبله در عید)آتشکده های (اجاره باغ در نوروز) استان فارس آتشکده رستاق در داراب، آتشکده گره در کازرون و (اجاره باغ در عید) آتشکده کنار سیاه در (اجاره منزل مبله در عید) فیروز آباد را می توان نام برد. مرکز آتشکده ها و (اجاره باغ در نوروز) چهار طاقی های استان فارس داراب است که از (اجاره باغ در عید) جمله آتشکده هایی که در این (اجاره منزل مبله در عید) شهرستان قرار دارد آتشکده رستاق، (اجاره باغ در نوروز) آتشکده آذرجو و آتشکده (اجاره باغ در عید) آذرخش (اجاره منزل مبله در عید) است.


آتشکده ساسانی

شیراز مبله,مبله شیراز,منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله در شیراز,باغ مبله شیراز,باغ مبله در شیراز,اجاره باغ مبله در شیراز,آپارتمان مبله شیراز,آپارتمان مبله در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,هتل آپارتمان مبله شیراز,هتل آپارتمان مبله در شیراز,اجاره هتل آپارتمان مبله در شیراز,سوئیت مبله شیراز,سوئیت مبله در شیراز,اجاره سوئیت مبله در شیراز,سوییت مبله شیراز,سوییت مبله در شیراز,اجاره سوییت مبله در شیراز,منزل دربست شیراز,منزل دربست در شیراز,اجاره منزل دربست در شیراز,ویلا باغ مبله شیراز,ویلا باغ مبله در شیراز,اجاره ویلا باغ مبله در شیراز,هتل آپارتمان شیراز,هتل آپارتمان در شیراز,مبله شیراز,منزل مبله,آپارتمان مبله,سوئیت مبله,سوییت مبله,خانه مبله,باغ مبله,هتل آپارتمان,اجاره هتل شیراز,اجاره هتل در شیراز,اجاره هتل آپارتمان در شیراز,سفر به شیراز,سفر به شهر شیراز

پیگیری / جستجو