با تیم مسافرتی سفر تو شیراز سفری امن و به یاد ماندنی را برای خود و عزیزانتان به یادگار بگذارید. .

عالی‌قاپو

این بنا پس(اجاره منزل مبله درعید) از انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان(اجاره باغ درعید) به وسیله شاه عباس اول بین سالهای ۹۷۳ تا ۹۷۷ خورشیدی بعنوان مقر(اجاره منزل مبله در نوروز) و دولتخانه حکومتی سلاطین صفوی آغاز به ساخت(اجاره باغ درعید) شد.

این کاخ(اجاره منزل مبله درعید)  طی ۵ مرحله معماری و در دوره (اجاره باغ درعید)جانشینان شاه عباس اول بخصوص (اجاره منزل مبله در نوروز) شاه عباس دوم و شاه سلیمان(اجاره منزل مبله درعید)  میان ۷۰ تا ۱۰۰ سال ادامه و کامل شد(اجاره باغ درعید). حتی به علت وجود کتیبه‌ای بخط نستعلیق در دوره شاه سلطان حسین(اجاره باغ درعید) آخرین پادشاه صفوی، تزئینات طبقه سوم اضافه یا(اجاره منزل مبله در نوروز)  مرمت شده‌است.

کتیبه یا(اجاره منزل مبله درعید)  سند مستندی مبنی بر عنوان نام(اجاره باغ درعید) معمار بنا در دست نمی باشد اما (اجاره منزل مبله در نوروز) به احتمال زیاد معمار ساختمان یکی(اجاره منزل مبله درعید)  از استادان و معماران مهندس معروف(اجاره باغ درعید) نظیر استاد علی اکبر اصفهانی(اجاره منزل مبله در نوروز) یا استاد محمدرضا ابن استاد حسین(اجاره منزل مبله درعید)  بنای اصفهانی دو معمار معروف(اجاره باغ درعید) مساجد جامع عباسی و مسجد شیخ لطف‌الله بوده(اجاره منزل مبله در نوروز) ‌است.

قاپو یا(اجاره منزل مبله درعید)  قاپی در زبان ترکی به معنای در، درگاه(اجاره باغ درعید) و ورودی می باشد و عالی به(اجاره منزل مبله در نوروز) معنای باشکوه، بزرگ و با ارزش است(اجاره منزل مبله درعید). گفته می‌شود که در اصلی بنا را شاه عباس(اجاره باغ درعید) از نجف و مقبره علی بن ابیطالب(اجاره منزل مبله در نوروز)  به این مکان منتقل کرده(اجاره منزل مبله درعید)  ‌است. کتیبه بالای سردر ورودی به عنوان انا مدینه العلم و(اجاره باغ درعید) علی بابها و استقرار ۱۱۰ توپ جنگی در مقابل کاخ به حساب ابجد نام علی را عنوان (اجاره منزل مبله در نوروز) می‌ کند.

تزئینات(اجاره منزل مبله درعید)  خارجی توسط آجر که(اجاره باغ درعید) در لچکها (قسمتهای هلالی در بالای هر ورودی) توسط کاشی(اجاره منزل مبله در نوروز) هفت رنگ و تزئینات (اجاره منزل مبله درعید) و خطوط اسلیمی است و تزئینات(اجاره باغ درعید) داخلی توسط نقوش زیبای (اجاره منزل مبله در نوروز) گل و بته و شکارگاه و حیوانت و پرندگان بر(اجاره منزل مبله درعید)  روی گچ (لایه چینی و کشته بری) یا مینیاتورهای(اجاره باغ درعید) تصویری ایرانی (به سبک نقاشی‌های رضا عباسی) و(اجاره منزل مبله در نوروز) خارجی(اجاره منزل مبله درعید)  (بوسیله نقاشان اروپایی که(اجاره باغ درعید) در زمان شاه سلیمان در دربار صفوی حضور داشتند به سبک (اجاره منزل مبله درعید) نقاشی اروپایی به سبک به وسیله نقاشان مشهوری نظیر آنژل ولوکار (اجاره منزل مبله در نوروز)  است.

ساخت بنا(اجاره منزل مبله درعید)  تنها به عنوان ورودی دیگر(اجاره باغ درعید)بناها و مجموعه کاخهای سلطنتی(اجاره منزل مبله در نوروز)  است.

در این(اجاره منزل مبله درعید)  مرحله لزوم گسترش بنا و اضافه(اجاره باغ درعید) نمودن طبقات فوقانی به علت گسترش (اجاره منزل مبله در نوروز) پایتخت و افزایش جمعیت(اجاره منزل مبله درعید)  شهری و با اهمیت جلوه دادن مقر(اجاره باغ درعید) حکومتی احساس شد. برای این منظور طبقات سوم و چهارم و نیم طبقه(اجاره منزل مبله در نوروز)  پنجم اضافه شدند.

کامل(اجاره منزل مبله درعید)  شدن ساختمان برجی شکل کاخ با اضافه(اجاره باغ درعید) کردن آخرین طبقه (معروف به سالن موسیقی).

درمرحله(اجاره منزل مبله درعید)  بعدی بااضافه کردن یک ایوان به طرف میدان(اجاره باغ درعید) نقش جهان (میدان امام خمینی) برای افزایش (اجاره منزل مبله در نوروز) طول کاخ

اضافه(اجاره منزل مبله درعید)  کردن ۱۸ ستون به ایوان با فضا (اجاره باغ درعید)ایجاد شده مرحله قبل بعلاوه ایجاد(اجاره منزل مبله در نوروز)  پله‌های شاهی و ساخت و کامل کردن سیستم آبرسانی بنا برای(اجاره منزل مبله درعید)  انتقال آب به طبقات به خصوص حوض(اجاره باغ درعید) مسی ایوان

این کاخ(اجاره منزل مبله درعید)  اکنون دارای سه دستگاه پله(اجاره باغ درعید)، شامل دو دستگاه پله مارپیچ به طور(اجاره منزل مبله در نوروز)  قرینه در قسمت غربی ساختمان (اجاره منزل مبله درعید) و یک دستگاه پله به طور پلکانی (بصورت چند پله و اتاقهای بین راه به شکل زیگزاگی) مشهور(اجاره باغ درعید) به پله‌های شاهی که با هدف(اجاره منزل مبله در نوروز)  تشریفات بنا شده‌است.

بنای عالی (اجاره منزل مبله درعید) قاپو با ارتفاعی حدود ۴۸ متر تا کف (اجاره باغ درعید)بازار بلندترین کاخ چند طبقه(اجاره منزل مبله در نوروز)  تا چند دهه اخیر در شهر اصفهان بوده(اجاره منزل مبله درعید)  ‌است. به علت اضافات و الحاقات معماری(اجاره باغ درعید) در هر طرف نمای متفاوتی دارد(اجاره منزل مبله در نوروز)  به گونه ایی که از جلو بنا از میدان(اجاره منزل مبله درعید)  نقش جهان ۲ طبقه از پشت ساختمان ۵ طبقه، از طرفین(اجاره باغ درعید) بنا ۳ طبقه و با احتساب طبقه همکف بعنوان نخستین طبقه، در کل ۶ طبقه(اجاره منزل مبله در نوروز)  است.

کاخ عالی(اجاره منزل مبله درعید) ‌قاپو دارای آستانه‌ای می باشد از(اجاره باغ درعید) جنس مرمر که در تکریم و اجلال (اجاره منزل مبله در نوروز) پادشاه سهم زیادی دارد و عابرینی که(اجاره منزل مبله درعید)  می‌خواهند بدون شرف‌یابی به خدمت شاه (اجاره باغ درعید)برسند در آنجا به زمین می‌افتند و آستانه را(اجاره منزل مبله در نوروز)  می‌بوسند پس همه سعی می‌کنند(اجاره منزل مبله درعید)  کفششان به آستانه نخورد وگرنه نگهبان آنان را کتک(اجاره باغ درعید) جانانه‌ای می‌زند.


عالی‌قاپو

شیراز مبله,مبله شیراز,منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله در شیراز,باغ مبله شیراز,باغ مبله در شیراز,اجاره باغ مبله در شیراز,آپارتمان مبله شیراز,آپارتمان مبله در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,هتل آپارتمان مبله شیراز,هتل آپارتمان مبله در شیراز,اجاره هتل آپارتمان مبله در شیراز,سوئیت مبله شیراز,سوئیت مبله در شیراز,اجاره سوئیت مبله در شیراز,سوییت مبله شیراز,سوییت مبله در شیراز,اجاره سوییت مبله در شیراز,منزل دربست شیراز,منزل دربست در شیراز,اجاره منزل دربست در شیراز,ویلا باغ مبله شیراز,ویلا باغ مبله در شیراز,اجاره ویلا باغ مبله در شیراز,هتل آپارتمان شیراز,هتل آپارتمان در شیراز,مبله شیراز,منزل مبله,آپارتمان مبله,سوئیت مبله,سوییت مبله,خانه مبله,باغ مبله,هتل آپارتمان,اجاره هتل شیراز,اجاره هتل در شیراز,اجاره هتل آپارتمان در شیراز,سفر به شیراز,سفر به شهر شیراز

پیگیری / جستجو