با تیم مسافرتی سفر تو شیراز سفری امن و به یاد ماندنی را برای خود و عزیزانتان به یادگار بگذارید. .

سی و سه پل

سی و سه پل اصفهان که شاهکارى بى‏نظیر (اجاره منزل مبله در عید) از آثار دوره سلطنت (اجاره باغ در عید) شاه‏ عباس اول (اجاره منزل مبله در نوروز) است.

سی و سه پل اصفهان که شاهکارى بى‏نظیر (اجاره منزل مبله در عید) از آثار دوره سلطنت (اجاره باغ در عید) شاه‏ عباس اول (اجاره منزل مبله در نوروز) است، به هزینه و نظارت سردار معروف او الله ‏وردى‏خان در سال ۱۰۰۵ هجرى بنا (اجاره منزل مبله در نوروز) شده است. (اجاره باغ در عید) این پل در حدود ۳۰۰ متر (اجاره منزل مبله در عید) طول و ۱۴ متر عرض دارد و طولانی ترین (اجاره منزل مبله در نوروز) پل زاینده ‏رود است. در دوره‌ صفویه‌، (اجاره باغ در عید) مراسم‌ جشن‌ آبریزان‌ یا آبپاشان‌ ارامنه‌ (اجاره منزل مبله در عید) در کنار این‌ پل‌ (اجاره منزل مبله در نوروز) صورت‌ (اجاره باغ در عید) می‌گرفت‌. ارامنه‌ جلفا، مراسم‌ «خاج‌ شویان‌» را نیزدر محدوده‌ همین‌ پل (اجاره منزل مبله در نوروز)‌ برگزار می‌کرده‌اند. پل‌ سی و سه (اجاره منزل مبله در عید) پل یکی‌ از شاهکارهای‌ معماری‌ (اجاره باغ در عید) و پل‌ سازی (اجاره منزل مبله در نوروز)‌ ایران‌ و جهان‌ به شمار می رود.به روایت دیگر این پل در سال (۱۰۱۱ ه.ق) ساختمان (اجاره منزل مبله در نوروز) گردید. (اجاره منزل مبله در عید) به طورى که در عالم آراى عباسى نوشته شده که (اجاره باغ در عید) داراى چهل چشمه (دهانه) بوده که از (اجاره منزل مبله در نوروز) هر چشمه آب خارج مى‏ شده است. (اجاره منزل مبله در عید) شالوده آن با سنگ و آهک (اجاره باغ در عید) ریخته شده و با آجر و گچ بالا  (اجاره منزل مبله در نوروز) رفته است. مساحت این پل را سیاحان انگلیسى (اجاره منزل مبله در عید) چهارصد و نود یارد (اجاره باغ در عید) معین کرده‏اند. (اجاره منزل مبله در نوروز) هفت دهانه این پل گرفته شده و اکنون ۳۳ دهانه دارد و از این (اجاره باغ در عید) رو به پل ۳۳ چشمه شهرت (اجاره منزل مبله در عید) دارد. این (اجاره منزل مبله در نوروز) پل را بنام هاى: پل شاه عباسى ، پل الله وردیخان، پل جلفا، پل چهل (اجاره باغ در عید) چشمه، پل سى و سه (اجاره منزل مبله در نوروز) چشمه  گفته ‏اند. این پل (اجاره منزل مبله در عید) براى اتصال خیابان چهار (اجاره منزل مبله در نوروز) باغ کهنه عباسى به خیابان چهارباغ بالا (اجاره باغ در عید) و باغ هزار جریب و عباس آباد ساخته شده است. این پل (اجاره منزل مبله در عید) در جشن (اجاره منزل مبله در نوروز) آبریزگان و آب پاشان محل اجتماع شاه (اجاره باغ در عید) و بزرگان و شعراء و رجال و سایر (اجاره منزل مبله در عید) مردم (اجاره منزل مبله در نوروز) بوده است.


سی و سه پل

شیراز مبله,مبله شیراز,منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله در شیراز,باغ مبله شیراز,باغ مبله در شیراز,اجاره باغ مبله در شیراز,آپارتمان مبله شیراز,آپارتمان مبله در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,هتل آپارتمان مبله شیراز,هتل آپارتمان مبله در شیراز,اجاره هتل آپارتمان مبله در شیراز,سوئیت مبله شیراز,سوئیت مبله در شیراز,اجاره سوئیت مبله در شیراز,سوییت مبله شیراز,سوییت مبله در شیراز,اجاره سوییت مبله در شیراز,منزل دربست شیراز,منزل دربست در شیراز,اجاره منزل دربست در شیراز,ویلا باغ مبله شیراز,ویلا باغ مبله در شیراز,اجاره ویلا باغ مبله در شیراز,هتل آپارتمان شیراز,هتل آپارتمان در شیراز,مبله شیراز,منزل مبله,آپارتمان مبله,سوئیت مبله,سوییت مبله,خانه مبله,باغ مبله,هتل آپارتمان,اجاره هتل شیراز,اجاره هتل در شیراز,اجاره هتل آپارتمان در شیراز,سفر به شیراز,سفر به شهر شیراز

پیگیری / جستجو