با تیم مسافرتی سفر تو شیراز سفری امن و به یاد ماندنی را برای خود و عزیزانتان به یادگار بگذارید. .

قلعه سارویه

سالیانیست (اجاره باغ در عید) که در یکی از خیابان‌های اصفهان، (اجاره باغ در عید) در آنجا که برج‌ های (اجاره منزل مبله در عید) مرفه ‌نشین سر به آسمان وجود دارد..

سالیانیست (اجاره باغ در عید) که در یکی از خیابان‌های اصفهان، (اجاره باغ در عید) در  آنجا که برج‌ های (اجاره منزل مبله در عید) مرفه ‌نشین سر به آسمان وجود دارد و به سبب نزدیکی به زاینده‌رود زمین‌هایش سانتیمتری (اجاره باغ در عید) خرید و فروش می‌شود، تپه‌ای محقر (اجاره منزل مبله در عید) با ارتفاع چند متر (اجاره باغ در عید) اما وسعت ۱۲ هکتار دیده (اجاره باغ در عید) می شود. (اجاره منزل مبله در عید) سارویه یا کهن دژ یا تپه اشرف نام بنایی بسیار قدیمی در اصفهان (اجاره باغ در عید) است که در کنار پل شهرستان (اجاره باغ در عید) و در کناره شمالی زاینده (اجاره منزل مبله در عید) رود قراردارد. این مکان کتابخانه (اجاره باغ در عید) بزرگی بوده‌ است که در آن کتاب‌های فراوانی نگهداری می‌شده. سارویه (اجاره باغ در عید) در حمله اعراب (اجاره منزل مبله در عید) به (اجاره باغ در عید) ایران ویران گشت و اکنون تنها بقایای آن به صورت تپه‌ای بجای مانده است که بنام “تپه اشرف” معروف (اجاره باغ در عید) شده است. (اجاره منزل مبله در عید) در شهر جی (اجاره باغ در عید) بنای قدیمی به شکل قلعه وجود داشته‌است موسوم به ساروق یا سارویه ، چون این بنا بسیار کهنه‌است (اجاره باغ در عید) نمی‌توان بانی (اجاره باغ در عید) آن را معلوم کرد و گفته شده که قبل از طوفان نوح ساخته شده‌است. (اجاره منزل مبله در عید) برخی دیگر از مورخان نیز ساخت (اجاره باغ در عید) آن را به گشتاسپ (اجاره باغ در عید) یکی از شاهان پارس نسبت داده اند ، ولی بعضی دیگر (اجاره منزل مبله در عید) بنای آن (اجاره باغ در عید) را به تهمورس، (اجاره منزل مبله در عید) سومین شاه از سلسله (اجاره باغ در عید) پیشدادیان (اجاره باغ در عید) نسبت داده‌ اند.


قلعه سارویه

شیراز مبله,مبله شیراز,منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله در شیراز,باغ مبله شیراز,باغ مبله در شیراز,اجاره باغ مبله در شیراز,آپارتمان مبله شیراز,آپارتمان مبله در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,هتل آپارتمان مبله شیراز,هتل آپارتمان مبله در شیراز,اجاره هتل آپارتمان مبله در شیراز,سوئیت مبله شیراز,سوئیت مبله در شیراز,اجاره سوئیت مبله در شیراز,سوییت مبله شیراز,سوییت مبله در شیراز,اجاره سوییت مبله در شیراز,منزل دربست شیراز,منزل دربست در شیراز,اجاره منزل دربست در شیراز,ویلا باغ مبله شیراز,ویلا باغ مبله در شیراز,اجاره ویلا باغ مبله در شیراز,هتل آپارتمان شیراز,هتل آپارتمان در شیراز,مبله شیراز,منزل مبله,آپارتمان مبله,سوئیت مبله,سوییت مبله,خانه مبله,باغ مبله,هتل آپارتمان,اجاره هتل شیراز,اجاره هتل در شیراز,اجاره هتل آپارتمان در شیراز,سفر به شیراز,سفر به شهر شیراز

پیگیری / جستجو